LOG IN:
Username: *
Password: *

Regulatory 2019

Risici ved overgangen til alternative referencerenter

21. november 2019

Både i Danmark og internationalt er der et arbejde i gang med at overgå fra Interbank Offered Rates (IBORs) til alternative referencerenter. Overgangen kan medføre forskellige risici for de danske finansielle virksomheder, hvis den ikke håndteres rigtigt. Finanstilsynet anbefaler derfor bl.a., at de danske finansielle virksomheder i god tid forbereder sig på overgangen, både internt i virksomheden og ved at sikre, at også det danske kronemarked er klar til at overgå til en alternativ referencere.

Baggrund

En IBOR angiver gennemsnittet af den rente, som en række udvalgte kreditværdige banker vurderer, at de vil kræve for at låne ud til en anden kreditværdig bank i en given valuta. IBORs er altså baseret på skøn. Samtidig er omsætningen i interbankmarkederne faldet til et meget lavt eller ikkeeksisterende niveau efter finanskrisen, hvilket kan give usikkerhed om skønnene. Det svækker robustheden og tilliden til IBORs og er baggrunden for, at der i en række valutaer arbejdes med at overgå til transaktionsbaserede referencerenter.

Læs pressemeddelelsen fra Finanstilsynet

Læs mere om risici for den danske finansielle sektor ved overgangen til alternative referencerenter

Læs mere om baggrunden for og status for overgangen til alternative referencerenter i Danmark og udlandet

Education

ACI Dealing certificate
The ACI Model Code
18-21 june 2013
ACI Dealing certificate
The ACI Model Code

Candidates are provided with the ACI's Model Code to study in advance of the course

Events

https://www.acifma.com/events