LOG IN:
Username: *
Password: *

Regulatory 2020

Årlig udpegning af SIFI-institutter

7. juli 2020

Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og på Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er. De danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S. De færøske SIFI-institutter er P/F BankNordik, Betri Banki P/F og Norðoya Sparikassi. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.

Se pressemeddelelsen her

Coronavirus og den finansielle stabilitet

10. marts 2020

Den danske finansielle sektor er overordnet set robust, og Finanstilsynet ser ikke på nuværende tidspunkt, at den finansielle stabilitet er påvirket af situationen omkring coronavirus.

Baggrund

 
Spredningen af coronavirus har medført, at de globale vækstudsigter er blevet nedjusteret. Coronavirusset og den økonomiske usikkerhed herom har også ført til større udsving på de finansielle markeder.
Den danske penge- og realkreditsektor er velkapitaliseret. Finanstilsynets stresstest viser, at de danske pengeinstitutter generelt kan klare negative scenarier, der er betydeligt hårdere end det, der på nuværende tidspunkt forventes som følge af coronavirusset, jævnfør f.eks. OECDs vurdering.
Likviditets- og fundingsituationen er samtidig god med betydelige indlånsoverskud og stor international efterspørgsel efter realkreditobligationer. Penge- og realkreditinstitutterne har derfor efter de gældende regler gode muligheder for at håndtere midlertidige likviditetsudfordringer hos erhvervskunder uden, at det fører til øgede nedskrivninger for kreditværdige kunder.
Finanstilsynet er i løbende kontakt med de finansielle brancheorganisationer og har også en tæt dialog med de største finansielle virksomheder med henblik på at sikre, at den finansielle sektors beredskab er på plads. Den danske pensionssektor monitoreres løbende med standardiserede følsomhedsanalyser.

Education

ACI Dealing certificate
The ACI Model Code
18-21 june 2013
ACI Dealing certificate
The ACI Model Code

Candidates are provided with the ACI's Model Code to study in advance of the course

Events

https://www.acifma.com/events