LOG IN:
Username: *
Password: *

Regulatory 2021

Årlig udpegning af SIFI-institutter

28. juni 2021

Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark og på Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er, med undtagelse af Norðoya Sparikassi, der som følge af en ændring i kriterierne, ikke udpeges som SIFI. Herudover har erhvervsministeren udpeget A/S Arbejdernes Landsbank, da banken væsentligt overskrider ét af kriterierne for udpegning som SIFI, efter de har overtaget aktiemajoriteten i Vestjysk Bank.

Se hele pressemeddelelsen her

Finanstilsynet bakker op om anbefalingen af DESTR

18. juni 2021

En arbejdsgruppe nedsat af Nationalbanken, bestående af deltagere fra den danske finansielle sektor, har anbefalet Denmark Short-Term Rate, DESTR, som den foretrukne risikofrie referencerente i danske kroner. Referencerenter benyttes i mange forskellige typer finansielle instrumenter og kontrakter, og anbefalingen er derfor et vigtigt indledende skridt til at sikre integriteten af danske finansielle markeder og den finansielle stabilitet i Danmark.

Baggrund

I de senere år har der internationalt været arbejdet på at overgå fra referencerenter baseret på ekspertskøn, eksempelvis LIBOR, til robuste, transaktionsbaserede referencerenter. Det skyldes bl.a., at transaktioner i markederne bag meget anvendte referencerenter er faldet til et meget lavt eller ikkeeksisterende niveau efter finanskrisen, hvilket har gjort dem mere afhængige af ekspertskøn fra udvalgte banker. Den større betydning af skøn for fastsættelsen af referencerenter kan give en usikkerhed, idet det ikke altid er til at gennemskue, hvad de individuelle banker baserer deres skøn på.

Nationalbanken overtog i november 2020 administrationen af DESTR fra Finans Danmark og annoncerede samtidigt, at der ville blive nedsat en arbejdsgruppe til at identificere og anbefale et alternativ til den danske Tomorrow/Next-rente samt en transitionsplan for at overgå hertil. En række markedsaktører deltager i arbejdsgruppen, og Finanstilsynet og Nationalbanken deltager som observatører. 

DESTR er endnu ikke sat i produktion og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke anvendes i finansielle kontrakter. 

Læs hele pressemeddelelsen her

Education

ACI Dealing certificate
The ACI Model Code
18-21 june 2013
ACI Dealing certificate
The ACI Model Code

Candidates are provided with the ACI's Model Code to study in advance of the course

Events

https://www.acifma.com/events