LOG IN:
Username: *
Password: *

GENERAL ASSEMBLY - 2019
Kære Forex medlem, 

ACI Forex Danmark indbyder dig til ordinær generalforsamling torsdag, den 19. september 2019. Generalforsamlingen finder sted på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København.

Efter generalforsamlingen sætter vi fokus på udviklingen i USA og Kina i skyggen af handelskrigen

 

Programmet er som følger: 

Kl. 17.00       Ankomst, der serveres sandwiches, øl og vand.
 
Kl. 17.45       Generalforsamling 2019 for ACI Forex Danmark’s medlemmer

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Erling Schiøtz
 2. Præsidenten aflægger beretning v/ACI Forex Danmark´s Præsident Kim Winding Larsen
 3. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab v/Kasserer Poul-Erik Christensen
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg er: Pia Andersen (Sydbank), Rene Simonsen (ICAP) – Begge foreslås valgt for en ny to årig periode.Klaus Dalsgaard (Nykredit) udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.
  2. Præsident Kim Windig Larsen udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.
   Som nyvalg til en to-årig periode foreslår bestyrelsen Jesper Rohde, (Nykredit) og Troels Greif Søholm Estrup, (Danske Bank).
  3. Samtidig foreslår bestyrelsen at kasserer Poul Erik Christensen allerede nu bliver valgt for et ekstra år. Poul Erik vil således først være på valg igen i 2021.
 6. Valg af Revisor og Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Koll, Handelsbanken (Revisor) og genvalg af Ib Loftager Jensen, Sydbank (Revisorsuppleant), begge for en et årig periode.
 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.250 kr. per person.
 8. Eventuelt  
Forslag til pkt. 4 må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.
 
Kl. 18.15       Velkomst til det faglige program, der handler om handelskrigen mellem USA og Kina.

Vi får besøg af 2 meget spændende foredragsholdere: Chief Analyst, Allan von Mehren, Danske Bank og Økonomisk Redaktør på Berlingske, Ulrik Bie og med efterfølgende debat.
 
Kl. 19.45       Dejlig middag, ACI Forex Danmark er vært for Dinner på 26. etage på ”Top of Town” på Radisson Blu Hotel Scandinavia. Bestyrelsen opfordrer til, at deltagerne benytter denne enestående mulighed for at pleje netværket i branchen. 
 
Tilmelding til generalforsamlingen bedes foretaget senest: Mandag den 9. september 2019 til Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk
Samlet tilmelding fra hver bank med angivelse af deltagernes navne.
 
Bestyrelsen har besluttet, at dette arrangement er gratis at deltage i men evt. afbud skal sendes senest 1 uge før eventen.
 

Vi håber på mange deltagere, men opfordrer til ansvarlig tilmelding og dermed huske at melde afbud hvis det skulle blive nødvendigt.

Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for ACI FOREX DANMARK

 

Education

ACI Dealing certificate
The ACI Model Code
18-21 june 2013
ACI Dealing certificate
The ACI Model Code

Candidates are provided with the ACI's Model Code to study in advance of the course

Events

ACI Australia: Redefining Conduct in FX Markets

ACI Australia is delighted to invite you to an evening to explore the latest developments in the FX Global Code of Conduct, its impact on the market so far and what to expect in the near future.

08/14/2019 - 08/14/2019

Location: Four Seasons Sydney, Studio Rooms: 199 George St, The Rocks NSW 2000, Austrália

ACI Portugal Debate: Virtual Currencies – A Cryptical Look

Recently, the ACI Financial Markets Association has created its Crypto Working Group (CWG) to study the impact of virtual currencies (and their variations) in the global financial markets.

20/09/2019 - 20/09/2019

Location: Rua Dom Luis de Noronha, 4 - 8th Floor, 1050-072 Lisboa - Portugal

ACI World Congress 2019

We are pleased to share with you more details on the 58th ACI World Congress that will be held from 03rd to 05th October 2019 in Colombo, Sri Lanka.

03/10/2019 - 05/10/2019

Location: Colombo Hilton, 2 Sir Chittampalam A Gardiner, Mawatha, Colombo 00200, Sri Lanka

https://www.acifma.com/events