LOG IN:
Username: *
Password: *

GENERAL ASSEMBLY - 2018
Kære Forex medlem, 

ACI Forex Danmark indbyder dig til ordinær generalforsamling torsdag, den 6. oktober 2016. Generalforsamlingen finder sted på Radisson Blu Royal, Hammerichsgade 1, København V. Efter generalforsamlingen sætter vi fokus på det amerikanske præsidentvalg.

Programmet er som følger: 

Kl. 16.45 Ankomst, der serveres sandwiches, øl og vand. 

Kl. 17.30 Generalforsamling 2016 for ACI Forex Danmark’s medlemmer 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Erling Schiøtz 

2. Præsidenten aflægger beretning v/præsident Kim W. Larsen 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab v/kasserer Poul-Erik Christensen 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørn ”Luffe” Sodborg, Poul Erik Christensen, Claes Von Holten Lindhom og Per Olsen. Alle fire er villige til genvalg og foreslås valgt for en to årig periode. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Claus Nielsen, Saxo (revisor) og Ib Loftager Jensen, Sydbank (revisorsuppleant), begge for en et årig periode. 

7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.250 kr. per person. 

8. Eventuelt 

Forslag til pkt. 4 må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 

Kl. 18.10 Velkomst til det faglige program, der drejer sig om det amerikanske valg 

Kl. 18.15 Jørn Brøndal, Associate Professor, Center for American Studies, President of the Danish Association for American Studies, Syddansk Universitet. 

Jørn taler om den bredere betydning af årets præsidentvalg. Jørn er bl.a. bogaktuel med: "Det sorte USA. Fra uafhængighedserklæringen til Barack Obama". 

Kl. 18.55 Kim Fæster, Chefanalytiker Jyske Bank. 

Kim taler om de økonomiske konsekvenser af det amerikanske valg 

Kl. 19.45 Middag, ACI Forex Danmark er vært for middag på Radisson Blu Royal Hotel. Bestyrelsen opfordrer til, at deltagerne benytter muligheden for at pleje netværket i branchen. 

Til medlemmerne: 

Tilmelding til generalforsamlingen bedes foretaget senest torsdag den 29. september 2016 til Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk – samlet tilmelding fra hver bank med angivelse af deltagernes navne. 

Prisen for arrangementet er kr. 500,00 per person som indbetales til ACI Forex Danmark, kontonummer 4383–4001972200 (Danske Bank), IBAN nummer : DK8930004001972200 – husk bankens navn som tekst (på forhånd tak)! 

Med venlig hilsen 

ACI FOREX DANMARK 

Sign up below

Sign me up for this Event: *

Education

ACI Dealing certificate
The ACI Model Code
18-21 june 2013
ACI Dealing certificate
The ACI Model Code

Candidates are provided with the ACI's Model Code to study in advance of the course

Events

11 - 13 May 2018:     
56th ACI FMA World Congress, Dublin