LOG IN:
Username: *
Password: *
ACI Forex Danmark afholdte torsdag, den 19. september 2019 den årlige generalforsamling.
 
 
Kim Winding Larsen, der i mere end 39 år har arbejdet for Danske Bank koncernen (højre side af billedet) valgte at udtræde af bestyrelsen for ACI Forex Danmark efter 18 år som formand for foreningen. Kim Winding Larsen er netop tiltrådt i et nyt job som International Præsident for ACIFMA i Paris.
 
På dette års generalforsamling blev Kim Winding Larsen udnævnt til æresmedlem af ACI Forex Danmark efter den store indsats først som formand for uddannelsesudvalget i 4 år og efterfølgende som bestyrelsesformand i de sidste 18 år.
 
Til ny formand for foreningen blev Jesper Bargmann fra Nordea Markets valgt. Jesper (venstre side af billedet) er til daglig ansvarlig for Nordea´s FX/MM Sales & Distribution i Danmark.
 
Efter generalforsamlingen ser den samlede bestyrelse således ud:
 
Jesper Bargmann fra Nordea (ny præsident), Troels Greif Søholm Estrup fra Danske Bank (nyt medlem og ny vice præsident), Jørn Sodborg fra Jyske Bank (sekretær), Poul Erik Christensen fra Spar Nord Bank (kasserer), Pia Brink Andersen fra Sydbank, Rene Simonsen fra ICAP, Jesper Rohde fra Nykredit Bank, (nyt medlem) og Michal Chr. Nielsen fra Danmarks Nationalbank (observatør).
 
Bestyrelsen udnævnte endvidere Claus Nielsen som tidligere har arbejdet for Jyske Bank & Saxo Bank til nyt æresmedlem af foreningen. Claus påtog sig i mange år opgaven som sekretær i bestyrelsen ligesom han løbende har løst mange opgaver for foreningen.
 
ACI Forex Danmark har planlagt det næste ACI Dealing Certificate kursus til afholdelse fra den 5. til 8. november 2019 i Vedbæk.
 

GENERAL ASSEMBLY - 2019
Kære Forex medlem, 

ACI Forex Danmark indbyder dig til ordinær generalforsamling torsdag, den 19. september 2019. Generalforsamlingen finder sted på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København.

Efter generalforsamlingen sætter vi fokus på udviklingen i USA og Kina i skyggen af handelskrigen

 

Programmet er som følger: 

Kl. 17.00       Ankomst, der serveres sandwiches, øl og vand.
 
Kl. 17.45       Generalforsamling 2019 for ACI Forex Danmark’s medlemmer

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Erling Schiøtz
 2. Præsidenten aflægger beretning v/ACI Forex Danmark´s Præsident Kim Winding Larsen
 3. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab v/Kasserer Poul-Erik Christensen
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg er: Pia Andersen (Sydbank), Rene Simonsen (ICAP) – Begge foreslås valgt for en ny to årig periode.Klaus Dalsgaard (Nykredit) udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.
  2. Præsident Kim Windig Larsen udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.
   Som nyvalg til en to-årig periode foreslår bestyrelsen Jesper Rohde, (Nykredit) og Troels Greif Søholm Estrup, (Danske Bank).
  3. Samtidig foreslår bestyrelsen at kasserer Poul Erik Christensen allerede nu bliver valgt for et ekstra år. Poul Erik vil således først være på valg igen i 2021.
 6. Valg af Revisor og Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Koll, Handelsbanken (Revisor) og genvalg af Ib Loftager Jensen, Sydbank (Revisorsuppleant), begge for en et årig periode.
 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.250 kr. per person.
 8. Eventuelt  
Forslag til pkt. 4 må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.
 
Kl. 18.15       Velkomst til det faglige program, der handler om handelskrigen mellem USA og Kina.

Vi får besøg af 2 meget spændende foredragsholdere: Chief Analyst, Allan von Mehren, Danske Bank og Økonomisk Redaktør på Berlingske, Ulrik Bie og med efterfølgende debat.
 
Kl. 19.45       Dejlig middag, ACI Forex Danmark er vært for Dinner på 26. etage på ”Top of Town” på Radisson Blu Hotel Scandinavia. Bestyrelsen opfordrer til, at deltagerne benytter denne enestående mulighed for at pleje netværket i branchen. 
 
Tilmelding til generalforsamlingen bedes foretaget senest: Mandag den 9. september 2019 til Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk
Samlet tilmelding fra hver bank med angivelse af deltagernes navne.
 
Bestyrelsen har besluttet, at dette arrangement er gratis at deltage i men evt. afbud skal sendes senest 1 uge før eventen.
 

Vi håber på mange deltagere, men opfordrer til ansvarlig tilmelding og dermed huske at melde afbud hvis det skulle blive nødvendigt.

Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for ACI FOREX DANMARK

 

Education

ACI Dealing certificate
The ACI Model Code
18-21 june 2013
ACI Dealing certificate
The ACI Model Code

Candidates are provided with the ACI's Model Code to study in advance of the course

Events

https://www.acifma.com/events