LOG IN:
Username: *
Password: *

Indkaldelse til generalforsamling 2021


ACI Forex Danmark indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 2. november 2021 kl. 17.00 på Hotel Villa Copenhagen.

Traditionen tro byder vi, udover den formelle dagsorden, på et fagligt indslag og ikke mindst networking og socialt samvær i uformelle omgivelser

Program:
17.00: Ankomst m. øl, vand og snacks
17.45: Ordinær generalforsamling
18.30: Fagligt indslag v/Peter Viggo Jakobsen
19.30: Cocktails og ’’mingle dinner’’

Tilmelding til din ACI kontaktperson. Pris for arrangementet er kr. 500 per person, som opkræves hos medlemsbanken.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ACI Forex Danmark

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Præsidentens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen sender indkomne forslag til medlemmer via bankernes kontaktperson senest 5 dage før afholdelsen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
   • Poul Erik Christensen, SparNord og Rene Simonsen, ICAP. Begge er villige til genvalg for en to-årig periode
  • Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder efter eget ønske:
   • Jesper Rohde, Nykredit og Troels Estrup, Danske Bank. Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Anne-Mette Habæk Bright, Nykredit og Thomas Djernis, Danske Bank, begge for en to-årig periode.
 6. Valg af revisor og suppleant
  • Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Mortensen og Ib Loftager Jensen for en etårig periode
 7. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.250,00
 8. Eventuelt


 

SAVE THE DATE - GENERALFORSAMLING 2021


Vi afholder ACI Danmarks årlige generalforsamling d. 2. november 2021. Som det var planen sidste år afholdes den på hotel Villa CPH.
 
Der er alt for længe siden, at vi har set hinanden, så denne gang giver vi den et ekstra nøk med spændende fagligt indslag, underholdning og efterfølgende socialt samvær
 
 
Sæt kryds i kalenderen. Officiel indbydelse følger senere.

Referat af generalforsamlingen 2020

21. december 2020

Generalforsamlingen blev for første gang holdt dels virtuelt, dels som en non-alkoholic event. Der deltog en fuldtallig bestyrelse, samt cirka 10 medlemmer.
 
Referat og dagsorden var:
 
 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår valg af Erling Schiøtz
 2. Præsidenten aflægger beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Pia Andersen, Sydbank,
  2.  Michal Nielsen, Danmarks Nationalbank,
  3. Jesper Bargmann, Nordea  
  4. Jørn ”Luffe” Sodborg, Jyske Bank.
  5. Alle er villige til genvalg for en to årig periode.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Niels Koll ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Mortensen, DFBF for en et årig periode. Ib Loftager Jensen, Sydbank er villig til genvalg, ligeledes for en et årig periode som revisor suppleant.
 7. Fastsættelse af kontingent –  Bestyrelsen foreslår uændret 1.250,00 pr. person
 8. Eventuelt
Efter præsident J. Bargmann bød velkommen, blev Erling Schiøtz enstemmigt valgt som dirigent. Erling konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet via mail fra 23. september og igen fra 06. november.

Præsidentens beretning var kort og præcis, hvor det blandt andet blev nævnt, vi har afholdt første virtuelle kursus nogensinde, samt et stort optag af ELAC licenser i regionen.

Kasserer Poul Erik Christensen fremlagde regnskab, der viste et overskud på 116.000 kroner og en balance på 2.957.457,08. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag hvorfor dirigenten med sikker hånd gik til punkt 5.

Alle de på valg værende bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt genvalgt for en ny to-årig periode.

Punkt 6 bød heller ikke på spænding eller uventede overraskelser, og generalforsamling fulgte bestyrelsens anbefalinger enstemmigt.

Punkt 7 og 8 blev hurtigt gennemgået, og derefter takkede dirigenten for god ro og orden under den 20 minutter lange generalforsamling.
 
Silkeborg den 25.11.2020

Præsidentens beretning for 2020 :

Generalforsamling 2020

6. november 2020
Som lovet i indkaldelsen til dette års Generalforsamling sendt den 23.
september, hermed en opdatering og endelig dagsorden.

Givet omstændighederne bliver dette års Generalforsamling for første gang
nogensinde afholdt virtuelt. Dette konflikter heldigvis ikke med foreningens
vedtægter, selvom det jo nok ikke skyldes forudseenhed. :)

Vi lover at vende tilbage næste år med en generalforsamling, der vil blive
husket.

Den virtuelle Generalforsamling afholdes den 25. november 2020 klokken 15.00,
og du deltager via dette link: Click here to join the meeting

Dagsorden er som følger:

 
 1. Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen foreslår valg af Erling Schiøtz
 2. Præsidenten aflægger beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Pia Andersen, Sydbank,  Michal Nielsen, Danmarks Nationalbank, Jesper Bargmann, Nordea  og Jørn "Luffe" Sodborg, Jyske Bank. Alle er villige til genvalg for en to årig periode.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Revisor Niels Koll ønsker ikke genvalg.
  • Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Mortensen, DFBF for en et årig periode. Ib Loftager Jensen, Sydbank er villig til genvalg, ligeledes for en et årig periode som revisor suppleant.
 7. Fastsættelse af kontingent -  Bestyrelsen foreslår uændret 1.250,00 pr. person
 8. Eventuelt
Tilmelding er ikke nødvendig.

På bestyrelsens vegne

Jørn Sodborg (Luffe)
ACI Forex Danmark afholdte torsdag, den 19. september 2019 den årlige generalforsamling.
 
 
Kim Winding Larsen, der i mere end 39 år har arbejdet for Danske Bank koncernen (højre side af billedet) valgte at udtræde af bestyrelsen for ACI Forex Danmark efter 18 år som formand for foreningen. Kim Winding Larsen er netop tiltrådt i et nyt job som International Præsident for ACIFMA i Paris.
 
På dette års generalforsamling blev Kim Winding Larsen udnævnt til æresmedlem af ACI Forex Danmark efter den store indsats først som formand for uddannelsesudvalget i 4 år og efterfølgende som bestyrelsesformand i de sidste 18 år.
 
Til ny formand for foreningen blev Jesper Bargmann fra Nordea Markets valgt. Jesper (venstre side af billedet) er til daglig ansvarlig for Nordea´s FX/MM Sales & Distribution i Danmark.
 
Efter generalforsamlingen ser den samlede bestyrelse således ud:
 
Jesper Bargmann fra Nordea (ny præsident), Troels Greif Søholm Estrup fra Danske Bank (nyt medlem og ny vice præsident), Jørn Sodborg fra Jyske Bank (sekretær), Poul Erik Christensen fra Spar Nord Bank (kasserer), Pia Brink Andersen fra Sydbank, Rene Simonsen fra ICAP, Jesper Rohde fra Nykredit Bank, (nyt medlem) og Michal Chr. Nielsen fra Danmarks Nationalbank (observatør).
 
Bestyrelsen udnævnte endvidere Claus Nielsen som tidligere har arbejdet for Jyske Bank & Saxo Bank til nyt æresmedlem af foreningen. Claus påtog sig i mange år opgaven som sekretær i bestyrelsen ligesom han løbende har løst mange opgaver for foreningen.
 
ACI Forex Danmark har planlagt det næste ACI Dealing Certificate kursus til afholdelse fra den 5. til 8. november 2019 i Vedbæk.
 

GENERAL ASSEMBLY - 2019
Kære Forex medlem, 

ACI Forex Danmark indbyder dig til ordinær generalforsamling torsdag, den 19. september 2019. Generalforsamlingen finder sted på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København.

Efter generalforsamlingen sætter vi fokus på udviklingen i USA og Kina i skyggen af handelskrigen

 

Programmet er som følger: 

Kl. 17.00       Ankomst, der serveres sandwiches, øl og vand.
 
Kl. 17.45       Generalforsamling 2019 for ACI Forex Danmark’s medlemmer

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Erling Schiøtz
 2. Præsidenten aflægger beretning v/ACI Forex Danmark´s Præsident Kim Winding Larsen
 3. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab v/Kasserer Poul-Erik Christensen
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg er: Pia Andersen (Sydbank), Rene Simonsen (ICAP) – Begge foreslås valgt for en ny to årig periode.Klaus Dalsgaard (Nykredit) udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.
  2. Præsident Kim Windig Larsen udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.
   Som nyvalg til en to-årig periode foreslår bestyrelsen Jesper Rohde, (Nykredit) og Troels Greif Søholm Estrup, (Danske Bank).
  3. Samtidig foreslår bestyrelsen at kasserer Poul Erik Christensen allerede nu bliver valgt for et ekstra år. Poul Erik vil således først være på valg igen i 2021.
 6. Valg af Revisor og Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Koll, Handelsbanken (Revisor) og genvalg af Ib Loftager Jensen, Sydbank (Revisorsuppleant), begge for en et årig periode.
 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.250 kr. per person.
 8. Eventuelt  
Forslag til pkt. 4 må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender de indkomne forslag til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.
 
Kl. 18.15       Velkomst til det faglige program, der handler om handelskrigen mellem USA og Kina.

Vi får besøg af 2 meget spændende foredragsholdere: Chief Analyst, Allan von Mehren, Danske Bank og Økonomisk Redaktør på Berlingske, Ulrik Bie og med efterfølgende debat.
 
Kl. 19.45       Dejlig middag, ACI Forex Danmark er vært for Dinner på 26. etage på ”Top of Town” på Radisson Blu Hotel Scandinavia. Bestyrelsen opfordrer til, at deltagerne benytter denne enestående mulighed for at pleje netværket i branchen. 
 
Tilmelding til generalforsamlingen bedes foretaget senest: Mandag den 9. september 2019 til Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk
Samlet tilmelding fra hver bank med angivelse af deltagernes navne.
 
Bestyrelsen har besluttet, at dette arrangement er gratis at deltage i men evt. afbud skal sendes senest 1 uge før eventen.
 

Vi håber på mange deltagere, men opfordrer til ansvarlig tilmelding og dermed huske at melde afbud hvis det skulle blive nødvendigt.

Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for ACI FOREX DANMARK

 

Education

ACI Dealing certificate
The ACI Model Code
18-21 june 2013
ACI Dealing certificate
The ACI Model Code

Candidates are provided with the ACI's Model Code to study in advance of the course

Events

https://www.acifma.com/events